Imańska, I. (2017). Cenzura w XVIII-wiecznej Francji, Indiach Brytyjskich i NRD w świetle nowej książki Roberta Darntona. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 9(2 (17), 241–250. https://doi.org/10.12775/TSB.2016.028