Osłowska, I. (2017). Design i wielofunkcyjność nowoczesnych przestrzeni bibliotecznych. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 9(2 (17), 127–150. https://doi.org/10.12775/TSB.2016.023