Wójcik, M. (2017). Kompetencje współczesnego wydawcy – założenia teoretyczne kontra opinie praktyków. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 9(2 (17), 79–100. https://doi.org/10.12775/TSB.2016.021