(1)
Chwastyk-Kowalczyk, J. Krzysztof Woźniakowski, Marginalia I obrzeża. Szkice O Zapomnianych Konspiracyjnych Tomikach Poetyckich Lat 1939–1945, Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium 2013, 224 s., ISBN 978–83–62625–51–2. TSB 2015, 8, 146-152.