(1)
Pękalska, M. Wrocławski Ruch Wydawniczy Lat 1945–1953. TSB 2015, 8, 49-72.