(1)
Kamisińska, D. Dessiné Et gravé… Francuskie Drzeworyty W Polskich Tygodnikach Ilustrowanych XIX W. Na przykładzie Tygodnika „Wędrowiec” (część II). TSB 2015, 8, 9-48.