(1)
Budrowska, W. Szkolenia „Środy Z TIK-iem”. TSB 2015, 7, 235-239.