(1)
Sobczyk, S. Bibliotekarze I Czytelnicy W Dobie Nowych Technologii I Koncepcji Organizacyjnych Bibliotek, Pod Red. Mai Wojciechowskiej, Gdańsk 2013. TSB 2015, 7, 209-214.