(1)
Iwańska-Cieślik, B. Różnorodna Oferta „Księgarni Powszechnej” We Włocławku W świetle Jej Druku Reklamowego Z 1913 R. TSB 2015, 7, 37-64.