(1)
Malesa, R. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Homo Legens Czy Homo Consumens? Czytelnik I książka W XXI wieku” (Lublin, 24–25 Października 2013 r.). TSB 2014, 7, 173-179.