(1)
Wodniak, K. Badanie Tempa I Techniki Czytania studentów Informacji Naukowej I Bibliotekoznawstwa. TSB 2008, 1, 113-126.