(1)
Siess-Krzyszkowski, S. Kalwiński Katechizm Krakowski Z kancjonałem – Rekonstrukcja Edycji. TSB 2018, 11, 137-154.