(1)
Wodniak, K. Funkcje przekazów Literackich I Krytycznych W Czasopismach Kobiecych (na przykładzie miesięcznika „Bluszcz”, 2008− ). TSB 2010, 3, 53-70.