(1)
Spychała, D. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Z dziejów książki I Prasy. Przegląd Badań Za Lata 2015-2018. Bydgoszcz-Ostromecko, 23-24.04. 2018 R. TSB 2018, 11, 193-200.