(1)
Piotrowski, D. M. IV Konferencja DARIAH-PL. Humanistyka Cyfrowa a Instytucje Dziedzictwa (ToruĊ„, 16-17 Listopada 2017 r.). TSB 2018, 11, 165-177.