(1)
Radomski, A. Wizualizacja – przyszłością Komunikacji Naukowej? Kilka Uwag W związku Z książką Veslavy Osińskiej: Wizualizacja Informacji. Studium Informatologiczne. TSB 2018, 10, 263-267.