(1)
Łubocki, J. M. Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek – Biblioteki. Książki. Media”. TSB 2017, 9, 275-280.