(1)
Osłowska, I. Design I wielofunkcyjność Nowoczesnych Przestrzeni Bibliotecznych. TSB 2017, 9, 127-150.