(1)
Miller, I.; Bannach-Szewczyk, L.; Wojdyła, B. Konserwacja średniowiecznego Modlitewnika Wikbolda Dobilsteina Ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej W Toruniu. TSB 2016, 9, 77-99.