[1]
Imańska, I. 2016. Warszawscy księgarze i nakładcy na toruńskim rynku książki w drugiej połowie XVIII wieku. Toruńskie Studia Bibliologiczne. 8, 2 (15) (kwi. 2016), 9–31. DOI:https://doi.org/10.12775/TSB.2015.016.