[1]
Chwastyk-Kowalczyk, J. 2015. Krzysztof Woźniakowski, Marginalia i obrzeża. Szkice o zapomnianych konspiracyjnych tomikach poetyckich lat 1939–1945, Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium 2013, 224 s., ISBN 978–83–62625–51–2. Toruńskie Studia Bibliologiczne. 8, 1 (14) (wrz. 2015), 146–152. DOI:https://doi.org/10.12775/TSB.2015.009.