[1]
Pękalska, M. 2015. Wrocławski ruch wydawniczy lat 1945–1953. Toruńskie Studia Bibliologiczne. 8, 1 (14) (wrz. 2015), 49–72. DOI:https://doi.org/10.12775/TSB.2015.002.