[1]
Tondel, J. 2012. Księgozbiór uczniowski przyszłego toruńskiego bibliofila Eugeniusza Przybyła (1884–1965). Toruńskie Studia Bibliologiczne. 5, 1 (8) (maj 2012), 9–35. DOI:https://doi.org/10.12775/TSB.2012.001.