[1]
Wagner, A. 2015. I Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza „Tegumentologia polska dzisiaj” (Toruń, 26–27 czerwca 2014 r.). Toruńskie Studia Bibliologiczne. 7, 2 (13) (maj 2015), 239–244. DOI:https://doi.org/10.12775/TSB.2014.031.