[1]
Iwańska-Cieślik, B. 2015. Różnorodna oferta „Księgarni Powszechnej” we Włocławku w świetle jej druku reklamowego z 1913 r. Toruńskie Studia Bibliologiczne. 7, 2 (13) (maj 2015), 37–64. DOI:https://doi.org/10.12775/TSB.2014.017.