[1]
Gomoliszek, J. 2008. Tomasz Mielczarek: Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989−2006, Warszawa 2007. Toruńskie Studia Bibliologiczne. 1, 1 (grudz. 2008), 179–180. DOI:https://doi.org/10.12775/TSB.2008.014.