[1]
Malesa, R. 2014. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku” (Lublin, 24–25 października 2013 r.). Toruńskie Studia Bibliologiczne. 7, 1 (12) (wrz. 2014), 173–179. DOI:https://doi.org/10.12775/TSB.2014.014.