[1]
Wodniak, K. 2008. Badanie tempa i techniki czytania studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Toruńskie Studia Bibliologiczne. 1, 1 (grudz. 2008), 113–126. DOI:https://doi.org/10.12775/TSB.2008.008.