[1]
Kamińska, A.M. i Gołda, A. 2020. Świadectwa pamięci o ludziach kultury w Kronice "Nowej Książki" (1934-1939). Toruńskie Studia Bibliologiczne. 13, 1 (24) (kwi. 2020), 175–198. DOI:https://doi.org/10.12775/TSB.2020.008.