[1]
Gruchała, I.K. i Stanula, M. 2020. Publikacje o tematyce filozoficznej wydane na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX w. – studium bibliometryczne. Toruńskie Studia Bibliologiczne. 13, 2 (25) (mar. 2020), 93–144. DOI:https://doi.org/10.12775/TSB.2020.017.