[1]
Janusz-Lorkowska, M. 2019. iGen jako użytkownik informacji w kontekście kategorii generacji – próba ujęcia na podstawie książki Jean M. Twenge iGen. Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa, 2019, ss. 376. Toruńskie Studia Bibliologiczne. 12, 2 (23) (wrz. 2019), 139–158. DOI:https://doi.org/10.12775/TSB.2019.018.