[1]
Spychała, D. 2018. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2015-2018. Bydgoszcz-Ostromecko, 23-24.04. 2018 r. Toruńskie Studia Bibliologiczne. 11, 1 (20) (cze. 2018), 193–200. DOI:https://doi.org/10.12775/TSB.2018.010.