[1]
Cyrklaff-Gorczyca, M. 2018. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa na temat „Książka w mediach - media w książce. Korespondencje i transpozycje” (Lublin, 12-13 października 2017 r.). Toruńskie Studia Bibliologiczne. 10, 2 (19) (luty 2018), 281–293. DOI:https://doi.org/10.12775/TSB.2017.028.