[1]
Kosik, E. 2018. Bibliofil w Internecie, czyli grupy poświęcone tematyce książek w serwisie Facebook. Toruńskie Studia Bibliologiczne. 10, 2 (19) (luty 2018), 241–259. DOI:https://doi.org/10.12775/TSB.2017.025.