[1]
Radomski, A. 2018. Wizualizacja – przyszłością komunikacji naukowej? Kilka uwag w związku z książką Veslavy Osińskiej: Wizualizacja informacji. Studium informatologiczne. Toruńskie Studia Bibliologiczne. 10, 2 (19) (luty 2018), 263–267. DOI:https://doi.org/10.12775/TSB.2017.026.