[1]
Łubocki, J.M. 2017. Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek – Biblioteki. Książki. Media”. Toruńskie Studia Bibliologiczne. 9, 2 (17) (luty 2017), 275–280. DOI:https://doi.org/10.12775/TSB.2016.031.