[1]
Imańska, I. 2017. Cenzura w XVIII-wiecznej Francji, Indiach Brytyjskich i NRD w świetle nowej książki Roberta Darntona. Toruńskie Studia Bibliologiczne. 9, 2 (17) (luty 2017), 241–250. DOI:https://doi.org/10.12775/TSB.2016.028.