[1]
Osłowska, I. 2017. Design i wielofunkcyjność nowoczesnych przestrzeni bibliotecznych. Toruńskie Studia Bibliologiczne. 9, 2 (17) (luty 2017), 127–150. DOI:https://doi.org/10.12775/TSB.2016.023.