(1)
Czarnik, U.; Dobrzyńska, K.; Sachajko, M.; Herudzińska, M.; Żukowski, K.; Pareek, C. S. Identification of CXCL8c.105A>G and CXCL8c.210C>T Polymorphism in Polish HF Cattle. TRVS 2021, 3, 53-60.