Liu, Jiaquan, Xiang-Qing Liu, and Zhi-Qiang Wang. 2017. “Existence Theory for Quasilinear Elliptic Equations via a Regularization Approach”. Topological Methods in Nonlinear Analysis 50 (2):469-87. https://apcz.umk.pl/TMNA/article/view/TMNA.2017.008.