1.
SIENKIEWICZ, Jan Wiktor. Sztuka polska za granicą. Człowiek i cisza w przestrzeni malarskiej Roberta Bluja. Sztuka i Kultura [online]. 4 czerwiec 2014, T. 1, s. 239–260. [udostępniono 22.2.2024]. DOI 10.12775/SZiK.2013.008.