1.
TYLICKI, Jacek. Johann Aken – zapomniany malarz obszaru bałtyckiego i jego dzieła. Sztuka i Kultura [online]. 4 czerwiec 2014, T. 1, s. 51–86. [udostępniono 4.6.2023]. DOI 10.12775/SZiK.2013.003.