1.
WASZAK, Przemysław. Krucyfiks na Drzewie Życia z dominikańskiego kościoła św. Mikołaja w Toruniu – nowe spojrzenie. Sztuka i Kultura [online]. 31 maj 2014, T. 1, s. 9–36. [udostępniono 24.5.2024]. DOI 10.12775/SZiK.2013.001.