1.
KĘDZIORA, Łukasz. Jak wykorzystywać okulografię w muzeum – przyczynek do dyskusji. Sztuka i Kultura [online]. 1 grudzień 2016, T. 4, s. 313–339. [udostępniono 23.1.2022]. DOI 10.12775/SZiK.2016.010.