1.
KRUPSKA, Katarzyna & ŁYCZAK, Bartłomiej. Od mistrza cechowego do partacza. Życie i twórczość artystyczna toruńskiego malarza Heinricha Christiana Sernera. Sztuka i Kultura [online]. 1 grudzień 2016, T. 4, s. 83–103. [udostępniono 13.7.2024]. DOI 10.12775/SZiK.2016.003.