1.
MĄCZYŃSKI, Ryszard. Pałac w Walewicach i pałac w Małej Wsi, czyli rozważania o tym, jak w opinii potomnych uczeń zawłaszczył dzieła swego mistrza: Stanisława Zawadzkiego. Sztuka i Kultura [online]. 31 styczeń 2015, nr 3, s. 113–242. [udostępniono 28.5.2024]. DOI 10.12775/SZiK.2015.006.