1.
WAGNER, Arkadiusz. Z badań nad oddziaływaniem grafik Albrechta Dürera na zdobnictwo introligatorskie – renesansowa oprawa z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Sztuka i Kultura [online]. 1 styczeń 2015, nr 3, s. 21–33. [udostępniono 15.6.2024]. DOI 10.12775/SZiK.2015.002.