-, .-. „Nota O Autorach”. Sztuka I Kultura, t. 1, czerwiec 2014, s. 271-2, doi:10.12775/3773.