Sienkiewicz, J. W. „Sztuka Polska Za granicą. Człowiek I Cisza W Przestrzeni Malarskiej Roberta Bluja”. Sztuka I Kultura, t. 1, czerwiec 2014, s. 239-60, doi:10.12775/SZiK.2013.008.