Niklas, T. „Graficzny Wizerunek św. Eliasza Ze zbiorów ojców karmelitów Na Piasku W Krakowie”. Sztuka I Kultura, t. 1, czerwiec 2014, s. 87-100, doi:10.12775/SZiK.2013.004.